Kamis, 05 Desember 2013

Jangan Lupa KEWAJIBANMU ( Spiritual Motivation Training )Coba sobat WWW.WAHYUDISMT.COM ANDA SEBUTKAN Kewajiban anda kepada Diri sendiri, Orang tua,anak,istri,rekan kerja, dan sahabat dekat!.Kira-kira sudahkah anda melaksanakan kewajiban.Saya yakin sudah banyak kewajiban-kewajiban yang anda dedekasikan untuk orang –orang yang anda cintai.
Tapi sobat,ada pertanyaan:” SUDAHKAH ANDA TUNAIKAN KEWAJIBAN kepada dzat yang menciptakan Anda dan orang-orang yang anda cintai?.Apa kewajiban itu yaitu “Dakwah”.
Maka kewajiban kita sebagi muslim adalah MENYERU KEPADA YANG MAKRUF
=============
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada
Allah, mengerjakan amal shalih dan berkata : “ Sesungguhnya aku termasuk orangorang
yang berserah diri. “ ( Q.S. Fushilat (41) : 33 )
Menurut Imam al-Hasan, ayat di atas berlaku umum bagi siapa saja yang menyeru manusia ke jalan Allah (Al-Qurthubi, Tafsîr al-Qurthubi). Mereka, menurut Imam Hasan al-Bashri, adalah kekasih Allah, wali Allah, dan pilihan Allah; mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai Allah karena dakwah yang diserukannya (Ibn Katsir, op.cit.).
=====================
Siapa saja yang menyeru manusia pada hidayah, maka ia mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. [HR. Muslim].
==================
Umat Islam harus dibangunkan dari tidurnya yang kelewat panjang. Umat harus disadarkan dengan kewajiban-kewajiban yang mulia ini, yakni untuk menegakkan Syariat Islam dalam segala aspeknya. Memang, ini bukan kerja yang ringan dan mudah. Ini kerja besar dan berat. Sehingga kita perlu kerjasama dan bersinergi dengan segenap komponen umat Islam untuk melakukan amal jama’i demi tegaknya syariah Islam di muka bumi ini.
================
Sobat Pengemban dakwah, ketika meyakini hanya Allah-lah yang akan meneguhkan umatnya, hendaknya senantiasa melandaskan diri pada Islam, terikat dengan Islam, sekaligus selalu mendakwahkannya. Semua itu harus dibarengi dengan keyakinan yang pasti, bahwa Allah-lah yang memberikan berbagai sebab dan hanya ditangan-Nyalah hasil itu didapat. Ketika mereka berkeinginan untuk mencegah berbagai bahaya yang akan menimpa agama dan umatnya—sebagaimana telah diserukan Allah—maka sudah menjadi suatu kepastian untuk mengambil berbagai cara dan upaya yang dapat mencegah bahaya-bahaya tersebut; dengan keyakinan bahwa Allah Swt. akan selalu menjaga agama dan wali-wali-Nya. Ketika mereka berkehendak untuk istiqamah pada Islam, hendaknya 
mereka selalu berpegang pada ideolog Islam. Para ulama salaf yang salih dari kalangan para Sahabat Nabi dan mereka yang telah datang sesudahnya— yakni orang-orang Mukmin yang selalu istiqamah dan bersungguh-sungguh—tidak pernah patah semangat, selalu gigih, dan tidak pemah main-main.
==============
Semoga dakwah kita menjadi amal ibadah yang  diterima Allah,dijauhkan dari riya & sum’ah,diberi rizki yang berkah untuk kita belanjakan dijalan Allah.
“Tak ada manusia yang sempura,tapi belajar menjadi manusia sempurna adalah lebih utama”


0 komentar:

Posting Komentar

Harap komentar yang sopan dan jangan gunakan nama Anonymous. Terima kasih.